نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 113
  39 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 74
  25 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 57
  19 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 45
  15 درصد
 • تعداد کل آراء: 289
  تاریخ نخستین رأی: شنبه 7 بهمن 1396     تاریخ آخرین رأی: یکشنبه 8 مهر 1397