نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 112
  39 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 73
  25 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 57
  19 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 45
  15 درصد
 • تعداد کل آراء: 287
  تاریخ نخستین رأی: شنبه 30 دی 1396     تاریخ آخرین رأی: یکشنبه 26 فروردین 1397