نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 111
  38 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 73
  25 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 57
  20 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 44
  15 درصد
 • تعداد کل آراء: 285
  تاریخ نخستین رأی: شنبه 25 شهریور 1396     تاریخ آخرین رأی: شنبه 7 بهمن 1396