نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 121
  37 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 78
  24 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 63
  19 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 60
  18 درصد
 • تعداد کل آراء: 322
  تاریخ نخستین رأی: سه شنبه 17 تیر 1399     تاریخ آخرین رأی: پنجشنبه 1 مهر 1400