نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 124
  36 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 84
  24 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 71
  20 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 61
  17 درصد
 • تعداد کل آراء: 340
  تاریخ نخستین رأی: یکشنبه 24 بهمن 1400     تاریخ آخرین رأی: جمعه 17 آذر 1402