نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 117
  39 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 75
  25 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 59
  19 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 46
  15 درصد
 • تعداد کل آراء: 297
  تاریخ نخستین رأی: یکشنبه 29 مهر 1397     تاریخ آخرین رأی: شنبه 5 بهمن 1398