نوشته: جمعه 14 خرداد 1389 ساعت: 17:46 نویسنده: مدير سايت
پيام سردبير فصلنامه تخصصي صنعت طيور قم
پيام سردبير فصلنامه تخصصي صنعت طيور قم

بنام خداوند بخشنده مهربان
دوستان و همكاران عزيز سلام
من هميشه فكر مي كنم چه خوب است انسانها زندگي را با عينك بهار ببينند ، همانطور كه بهار سعي مي كند نگراني ها را پس بزند و اميد را مواج كند.
ما اگر خود را يك باغ حساب كنيم با يك دنيا خاطره بايد بدانيم اگر امروز دلتنگ خاطراتي مي شويم كه پشت سر جا مانده اند به خاطر بي تابي براي آرزوهايي است كه از مقابلمان مي گريزند.

ما اگر تعيين كنيم كه هيچ چيز در اين دنيا ماندگار نيست حتما براي ارتقا و رشد داشته ها برنامه ريزي مي كنيم نه با افسوس به نداشته ها صبح را به شب ببريم. هركسي زندكي را از دريچه اي مي بيند ، در باور هر انساني رسيدن به آرزوهايش زندگي را دلپذيرتر مي كند. يقين داشته باشيم كه خداوند بزرگ در همين دنيا طعم شيرين و لذت بخش زندگي آبرومندانه را به ما خواد چشانيد مشروط بر آنكه توكل به خداوند سرلوحه اعمال ما باشد.

علي (ع) مي فرمايد: هركس به خدا توكل كند ، خداوند هزينه ي او را كفايت مي كند و از جايي كه گمان نمي برد به او روزي مي دهد.

در هر صورت من و تو ، ما ، شما و ايشان تكليف داريم هر يك ديگري را به زندگي پراميدتر و بهتر نويد دهيم ، خداوند هم حتما دعاي ما را اجابت خواهد كرد.

سيد ابراهيم اعلايي
مدير مسؤول و سردبير فصلنامه صنعت طيور قم

طبقه: اخبار تعاونی بازدید: 5409

آگهی های متنی