نوشته: چهارشنبه 16 تیر 1389 ساعت: 10:30 نویسنده: مدير سايت
پيام مديرعامل تعاوني بمناسبت افتتاح سايت جديد
پيام مديرعامل تعاوني بمناسبت افتتاح سايت جديد

در دنياي پرفراز و نشيب امروز و در عصر انفجار اطلاعات و پيشرفت فوق تصور بشر و به تعبير ديگر نياز دگرگون شده ي امروز ، لازم است كه تمام شركتها و يا افرادي كه طالب پيشرفت و يا حضور در بازار هستند با يكديگر ارتباط تنكاتنگ و حساب شده اي داشته باشند.
بدين جهت شركت تعاوني كشاورزي مرغداران گوشتي استان قم با طرحي تازه و به روز آوري مجدد سايت خود (انچه پيش روي شماست ) ضمن دعوت به همكاري از تمام اساتيد محترم و صاحب نظران ، اميدوار است كه بتواند از پيشبرد اهداف اقتصادي اين مرزوبوم قدمي را برداشته باشد.

من بسيار اميدوارم با توجه به اينكه صنعت مرغداري پتانسيل بسيار بالايي كه بالقوه ي خود انباشته است ، به جرياني تبديل شود كه چونان سيل خروشان بتواند تنگناهاي اقتصادي و كمبودها را پشت سر گذاشته و با اهداف برنامه هاي پيشرفت و توسعه ي كشور هماهنگ شود.

امروز كه شركت تعاوني كشاورزي مرغداران گوشتي قم با امكانات و پيشرفت نسبتا قابل قبول پا در عرصه ي اقتصاد كشور گذاشته است ، از روزگار پرالتهاب و بحرانهاي گوناگون گذركرده و خود را براي حضور در بازارهاي جاني و بين المللي آماده مي كند ، در اين راستا متد جديد و نيروهاي مجرب و كادر سازي هاي شايسته و فراهم آوري ايزارهاي مناسب بهره جسته است.

من از همه ي عزيزان دعوت مي كنم تا ضمن بازديد از سايت تعاوني پيشنهاد ها و نظرات خود ما را ياري كنند.

دست به دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد

محسن روشن
مدير عامل

  • کلیدواژه ها: ديگر ارتباط تنكاتنگ و حساب شده اي داشته باشند
  • طبقه: اخبار تعاونی بازدید: 3990

    آگهی های متنی