سيد ابراهيم اعلايي

سردبير فصلنامه صنعت طيور قم

نشاني پست الکترونيک:  alaei@qompoultry.com

جهت ارسال پيام اينجا کليک کنيد

جهت هرگونه هماهنگي مي توانيد با شماره 09121535175 تماس حاصل نماييد.

سيدابراهيم اعلايي سردبير فصلنامه صنعت طيور قم وابسته به تعاوني مرغداران گوشتي استان قم
  • کلیدواژه ها: سید ابراهیم اعلایی , سيد ابراهيم اعلايي , سردبیر مدیر مسئول , مدیرمسوول پذیرش آگهی تبلیغات

  • آگهی های متنی