فصلنامه صنعت طيور قم با هدف ارتقاي سطح علمي پرورش دهندگان طيور گوشتي انتشار مي يابد. اين فصلنامه بصورت مجلد و همچنين الکترونيکي منتشر مي گردد و مي کوشد با بهره گيري از تجارب متخصصين پرورش طيور ، دامپزشکان و دست اندرکاران حرفه پرورش طيور و همچنين بهره گيري از تجارب مرغداران گامي موثر در بهبود سطح علمي صنعت پرورش طيور کشور بردارد.

جهت هرگونه هماهنگي مي توانيد با شماره 09121535175 تماس حاصل نماييد.

سيد ابراهيم اعلايي
سردبير فصلنامه صنعت طيور قم

لوگو فصلنامه صنعت طيور قم وابسته به تعاوني مرغداران گوشتي استان قم

- صنعت طيور قم از ارسال مقالات علمي و تخصصي اساتيد صنعت طيور و نيز تجارب ارزنده مرغداران در زمينه پرورش  بهينه به همراه يک عکس پرسنلي استقيال مي کند.

- صنعت طيور قم در ويرايش ، تلخيص و چاپ نکات برگزيده از مقالات ارسالي آزاد است.

- صنعت طيور قم در اصلاح ، رد و يا ويرايش مقالات آزاد است.

- صنعت طيور قم مقالات ارسالي شما را در آرشيو خود به يادگار نگه مي دارد.

- صنعت طيور قم معتقد است استفاده از مقالات ، تصاوير و ساير مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.

  • کلیدواژه ها: فصلنامه طیور , نشریه مرغداری , خبرنامه مرغداری , مجله پرورش طیور

  • آگهی های متنی