انتشار نسخه پنجاه و یکم فصلنامه صنعت طیور قم
ارسال به چاپگربستنانتشار نسخه پنجاه و یکم فصلنامه صنعت طیور قم
نوشته 10 بهمن 1395 ساعت 9:10 ; مدير سايت (کد مطلب: 911)
شرکت تعاوني کشاورزي مرغداران گوشتي استان قم
سایت: http://www.qompoultry.com ایمیل: info@qompoultry.com

شماره پنجاه و یکم فصلنامه صنعت طیور قم (پاییز 1395 ) همچون گذشته با مطالب متنوع علمی و تخصصی انتشار یافت.امیدواریم دگربار توانسته باشیم گامی درجهت اعتلای صنعت مرغداری کشور برداریم.
ما را از نظرات خود بی بهره نگذارید.
جهت مشاهده صفحات و محتوای این شماره بر گزینه بیشتر... کلیک نمایید.

نشانی مطلب:
http://www.qompoultry.com /action=viewpage&pageid=911