طرح کاهش سن کشتار مرغ مرحله ای اجرا می شود/ کاهش ۲۰۰ گرمی وزن مرغ در فاز نخست

ارسال مطلب به دوستان بستن

عنوان مطلب: طرح کاهش سن کشتار مرغ مرحله ای اجرا می شود/ کاهش ۲۰۰ گرمی وزن مرغ در فاز نخست

نوشته 5 آذر 1395 ساعت 8:37 ; مدير سايت (کد مطلب: 896)