شرکت تعاوني کشاورزي مرغداران گوشتي استان قم

تعاوني مرغداران گوشتي قم

شرکت تعاوني کشاورزي مرغداران گوشتي استان قم در سال 1360 با سرمايه اوليه  1ميليون و  150 هزار ريال و با 28 عضو تاسيس شد که تعداد اعضا در حال حاضر به 367 عضو افزايش يافته است. همچنين  سرمايه تعاوني به ميزان  3ميليارد و 500ميليون ريال افزايش يافته است. اين جهش سرمايه در طي 28 سال اتفاق افتاد.

گفتني است در حال حاضر سرمايه در گردش تعاوني معادل  315 ميليارد يال است. همچنين سرمايه هاي ثبتي و ارزش تجاري تعاوني در سال 1388 برابر با  14 ميليارد ريال مي باشد.

 تعداد پرسنل شاغل در دفتر تعاوني شامل  16نفر مي باشد. از اين تعداد  4 نفر داراي مدرک تحصيلي ليسانس  و  2نفر داراي مدرک فوق ديپلم مي باشند. کلا 1100 نفر به طور مستقيم در واحدهاي مختلف تعاوني استخدام و به کار مشغولند. همچنين 5000 نفر بطور غير مستقيم در استخدام تعاوني مرغداران گوشتي قم مي باشند.

شايان ذکر است تعاوني مرغداران گوشتي قم در سال 1385 موفق به کسب عنوان تعاوني نمونه در  سطح کشور  گرديد.

نشاني: قم ، ميدان آزادگان ، بلوار نواب صفوي ، بعد از ميدان شهرداري

صندوق پستي: 148-37195  قم      تلفكس: 36603434 و 36614009 و 4-36617103 (025)

 روابط عمومي: 09121513946         پست الکترونيک: info@qompoultry.com


آگهی های متنی